نمای آجر خشک

نمای خشک آجر چیست؟

در روش اجرای نمای خشک آجر ، ملزومات نما بدون استفاده از ملات و با بهره گیری از اتصالات خاصی از طریق گیره ها و یراق آلات در کنار هم قرار میگیرند. به دلیل حالت الگویی اجرای این نما، سرعت اجرای طرح بالا بوده و قابلیت بهره گیری از اشکال هندسی و چندبعدی منظم و زیبا در آن وجود دارد. همچنین به دلیل عدم استفاده از ملات در اجرای نمای خشک آجری ، قابلیت کاربردی بالایی ساختمان های مرتفع داراست.

 

Read More