مهرازان ویرا سپید با نام تجاری نادایران

آدرس : ایران – تهران – کرج – مهرشهر – بلوار ارم – روبروی باغ سیب – مرکز خرید ارم – طبقه سوم واحد 9

تلفن ثابت:
02633340975
مهندس مهدی حذرخانی 
0912-5647467
0921-1031600 
0919-7098270
مهندس نیما نعمتی 
0912-5486970
0921-3051906
 
آدرس اینستا گرام نادایران  :
https://www.instagram.com/nadiran.ir/
آدرس اینستا گرام ایران ویراک  : https://www.instagram.com/iranvirak/