Category پله های شیشه ای

پله های شیشه ای

پله شیشه ای

پله شیشه ای

پله شیشه ای یک راه پله برای ارتباط بین دو طبقه با سازه ای زیبا، جذاب و شفاف شیشه ای است که در یک معماری مدرن و امروزی به عنوان نشانه و شاخص طراحی شناخته می شود.این راه پله با اتصالات استیل براق و پنل های شیشه ای منظم به طراحی ساختمان یک اثر کاربردی و هنری اضافه می کند که هر بازدید کننده ای به آن توجه خواهد کرد. وقتی صنعت شیشه پیشترفت پیدا کرد، ایمنی محصولات انها نیز به طور چشم گیری افزایش پیدا کرد.ایمنی پله شیشه ای اگر در مقام مقایسه باشیم به هیچ عنوان کمتر از راه پله های آهنی و چوبی نیست برای همین بسیاری از طراحان و معماران از جذابیت آن برای اضافه کردن یک عنصر جذاب و با ارزش در ساختمان های خود استفاده می کنند.

Read More

error: Content is protected !!