Category نمای لوور

نمای لوور

نمای لوور

لوور

لوور بخشی است که همانند یک سایه‌بان یا حایل در مسیر ورود و خروج هوا یا نور خورشید عمل می‌کند. بنابراین از انعکاس زیاد نور و گرمای شدید خورشید و سایر عوامل ناخوشایند محیطی به داخل فضا جلوگیری خواهدکرد. این وسیله کاربردها و مزایا مختلفی دارد که در ادامه به تشریح آن می‌پردازیم.

در تمامی ساختمان‌هایی که به شکل اصولی ساخته می‌شوند؛ بحث کاهش مصرف انرژی، تهویه مناسب هوا و جلوگیری از ورود صداهای اضافی به فضای داخلی با اهمیت است. به این علت که این موضوع در درازمدت روی هزینه‌های کلی ساختمان تاثیر مستقیم خواهدداشت و فعالیت‌هایی که افراد در داخل ساختمان انجام می‌دهند را تحت شعاع قرار می‌دهد.

لوور چیست؟

اغلب در فضاهایی صنعتی که ورود عوامل محیطی همچون صدا و نور به داخل بسیار ناخوشایند است؛ در بخش ورودی یا خروجی ساختمان از لوور استفاده می‌شود. این مسئله به کاهش نویزها و صداهای اضافی که توسط تجهیزات ساختمانی  مختلف تولید می‌شود؛ جلوگیری خواهدکرد و از این حیث شاید قادر باشیم آن را نوعی عایق بدانیم. ضمن اینکه در برخی از موارد نصب لوور در نمای خارجی همانند سایه‌بانی در برابر نور خورشید عمل می‌کند.

Read More

error: Content is protected !!