Category شیشه های هوشمند

شیشه هوشمند

شیشه هوشمند

شیشه هوشمند چیست؟

شیشه هوشمند شیشه هایی هستند که با استفاده از فناوری های نوین مانند سنسورها، دوربین ها و صفحات نمایش الکترونیک، قابلیت تغییر شکل و شفافیت آنها را به کاربران ارائه می دهند.

شیشه های هوشمند می توانند به عنوان پرده، درب و پنجره استفاده شوند.

به طور کلی، شیشه های هوشمند به عنوان یک فناوری نوین، در بسیاری از صنایع و کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و بهبود عملکرد و ارائه راحتی برای کاربران را فراهم می کنند.

Read More

error: Content is protected !!